Nöralterapi LogoİFMANT Logo
Deutsch

31.08-02.09.2018 / NÖRALTERAPİ 3. BASAMAK - İSTANBUL14-16.09.2018 / MANUEL TERAPİ SEMİNER III = C - İSTANBUL14-16.09.2018 / NÖRALTERAPİ 3. BASAMAK - ANKARA22-23.09.2018 / NÖRALTERAPİ 1. BASAMAK - ANKARA22-23.09.2018 / NÖRALTERAPİ 6. BASAMAK - İSTANBUL
BİLİMSEL PROGRAMLAR

2018 BİLİMSEL PROGRAMLARI

NÖRALTERAPİ EĞİTİM KİTABI06-07 EKİM 2018 / XIV. GELENEKSEL HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU

 

BİLGİ VE KAYIT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ :

e-mail: elvanatac@naturelsaglik.com.tr
Tel: 0212 219 19 12 
Tel 2: 0543 938 26 00


Devamı için tıklayın

07-10 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi & VII. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresinin Ardından

İki yılda bir gerçekleşen Nöralterapi Kongrelerinin yedincisi, International Federation of Medical Associations of Neural Therapy (IFMANT) ile Internationale Geselschaft für Neuraltherapie nach Huneke (IGNH) çatısı altında, ÖNR, SANTH, DGfAN, Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvator, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Derneklerinin desteği ve Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneğinin (BNR) ev sahipliğinde 07 – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında başarıyla İstanbul’da gerçekleştirdik.

3 gün süreyle yaklaşık 34 sunum, 11 sözel sunum ve çeşitli konularda 11. workshop yaptık. Kongreye perşembe akşamı açılış kokteyli ve basın açıklaması ile başladık; Cuma ve cumartesi günleri sunumlar ile beraber workshoplar, cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm gün sunumların yanı sıra pek çok bilgi paylaştık ve içten büyük sohbetler gerçekleştirdik.  

BNR’nin 14. yılına denk gelen VII. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresinde, Nöralterapi’ye bilimsel alanda destek sunanlara verilen BNR-NAZLIKUL ödülünün üçüncüsünü Uluslararası Nöralterapi konusunda en çok yayını olan ve Türkiye’de nöralterapinin gelişmesine büyük destek veren sevgili dostum Prof. Dr. Lorenz Fischer’e Gala akşamında büyük bir eğlenceyle verdik.

Sevgili meslektaşlarım, Bilimsel Nöralterapi Derneği üyeleri, kongre katılımcıları, kongreye yaptıkları bilimsel sunumlarıyla destek veren konuşmacılar, ayrıca birliktelikleriyle bize katkı sunan herkese derneğinin başkanı olarak, kongre başkanları Wolfgang ORTNER ve Yusuf Tamam adına da teşekkür etmek istiyorum.

Bu üç günün değerlendirmesini hem sizlere hatırlatmak hem de tarihe not düşmek adına söz uçar yazı kalır diyerek kaleme almak istedim.

Lokal anestezikler (LA) 110 yıldan fazla bir süredir tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. 1906 yılında Prof. Dr. Spies, LA kullanımının yaranın iyileşmesini hızlandırıldığı, ağrıyı ortadan kaldırdığı ve bu etkinin süresinin kullanılan LA’lerin etki süresinden bağımsız olarak meydana geldiğini kanıtlamıştır. Daha çok gözlem ve ampirik olarak elde edilen başarılar ışığında kullanılan bir metotken ağrı konusunda 1990’lı yıllardan beri yapılan bilimsel çalışmalar bu tedavinin anlaşılmasına katkı sunmuştur. 2006 Yılında Cassuto ve 2002 Tracey LA enflamasyon ile mücadelesini ortaya koymuşlar. Prof. Dr. Marcel Durieux, LA’lerin etkilerinin nöralterapide yaptığımız gözlemlerle örtüştüğünü ortaya koymuştur.

İşte bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz kongrenin ağırlıklı konusu enflamasyonu anlamak ve tedavide bütünsel yaklaşımdı. Kongre hem bilimsel açıdan hem ilişkiler açısından hem de organizasyon açısından Avrupa standartlarını aratmayacak derecede samimi ve yoğundu. 

Kongrede nöralterapi konusunda sözü olan en iyiler bir aradaydık.

Nöralterapi konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyaca tanınan, Kolombiya National Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp ABD başkanı Master in Alternative Medicine - Neural Therapy, Director of the Division of Pediatric Oncohematology Director of the Academic Group of Alternative Medicine Prof. Dr. Eduardo Beltrán Nörotrofinler ve Nöralterapi konusunda çalışmalarını bizimle paylaştı. IFMANT Başkanı, Avusturya Tamamlayıcı Tıp Akademisi ve Nöralterapist Jinekolog Dr. Wolfgang Ortner Jinekolojik Hastalıklar ve Pelvis Ağrılarına Nöralterapi Yaklaşımı ve pelviks organlarının enflamasyon ve ağrı tedavisinin anlaşılmasında ve sempatik sinir sistemin bu rahatsızlıklardaki yeri ve önemi hakkında bizleri bilgilendirdi. Avusturya Nöralterapi Derneği Başkanı ÖNR Doç. Dr. Helmut Lietzer Tetik Nokta Tedavisinde Sonografi; IFMANT Sekreteri ve ICMART Yönetim Kurulu Üyesi ve Bulgaristan Nöralterapi Derneği başkanı Doç. Dr. Dr. Petja Piehler Kronik Enflamasyon Ve Dahiliye Hastalıklarında Nöralterapi Yaklaşımı; DÄGFA ve 2018 ICMART Kongre Başkanı Dr. Dominik İrnich Tetik Noktada Nöralterapi Ve Akupunktur Yaklaşımı; ÖNR’nin Eğitmeni ve Avusturya Çene Cerrahisi ve Çalışma Grubundan sorumlu Doç. Dr. med. Dr. dent. Elisabeth Pittschieler Kranyomandibular Disfonksiyon; Kolombiya Nöralterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Laura Bibiana Pinilla Bonilla Ağrının Yönetiminde Nöralterapi Yaklaşımı; ÖNR, BNR, NT ve SANTH Onursal üyesi, UMES Fahri Profesörü Prof. Dr. Rainer Wander Bütün Seviyelerde Nöromotor Tetikleyici Olarak Davranan Bozucu Alanlar; İspanya NT Derneği Sekreteri, Barcellona Kulüp doktoru, spor hekimi Prof. Dr. Roman Pi Spor Hekimliğinde Nöralterapi: Profesyonel ve Noprofesyonel Atletler, Sakatlıkları ve Ağrı; Swiss Alpstein Kliniği, İsviçre Sorumlu Hekimi tamamlayıcı tıp ve biyolojik onkolojinin sorumlusu Dr. Ralf Oettmeier Psikoemosyonel Zehirlerin VSS'ye Etkisi ve Nöralterapi & Regülasyon Tıbbında Termografik Diyagnoz; Ulusal Kolombiya Üniversitesi Prof. Dr. Jazmin Ariza Tarazona Akut Ağrının Yönetiminde Nöralterapi İle Henry Headin Semiolojik Bağlantıları; DGfAN Nöralterapiden Sorumlu Başkanı ve DGfAN II. Başkanı & IFMANT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Felix Joyonto Saha VSS’nin Çakralar Ve Duygu Üzerindeki Yeri; Ulusal Kolombiya Üniversitesi Prof. Dr. Flor Alba Alarcon Alt Ekstremitenin Kronik Yaralarında Nöralterapi Ve İnflamatuar Yanıtın Modülasyonu; Brezilya’dan gelen Dr. Francisco Vianna Oliveira Filho Trembling Sendromu ve Nöralterapi; Graz Üniversitesi Kimya Profesörü Prof. Dr. Jörg Birkmayer Koenzim 1 (NADH): Erkeklerde Ve Kadınlarda Cinsel Disfonksiyonda Yararlı Etkileri, Centre de Medicina Integrativa Girona Dr. Martina Gómez Sierra ile Dr. Mireia Serrat Bonet Cerrahi Olmayan Fasyal Travma Vakasının Akut Tedavi Yönetiminde Nöralterapi & Sol Elde Kompleks Rejiyonel Sendromun Nöralterapi ile Tedavisi
Devamı için tıklayın


Sağlık Sitesi - KARİPNETWORK
....