Nöralterapi Logo
25-26 OCAK 2020 / NÖRALTERAPİ 1. BASAMAK ANKARA01-02 ŞUBAT 2020 / ŞELASYONA GİRİŞ07-08-09 ŞUBAT 2020 / AK – UYGULAMALI KİNEZİYOLOJİ 6-7. BASAMAK2020 Seminer Programı2020 Ankara Seminer Programı
BİLİMSEL PROGRAMLAR

2020 BİLİMSEL PROGRAMLARI

NÖRALTERAPİ EĞİTİM KİTABIHUNEKE'YE GÖRE BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ

“Kaybedilen hiç kimse yoktur ama daha kazanılacak çok meslektaşımızın olduğuna inanıyoruz. Nöralterapi’ nin Türkiye’de ki tüm hekimlere ulaştırılması şiarıyla yolumuza devam edeceğiz.”

                                                                                                                                                                                                                                                                            Hüseyin Nazlıkul

 

 

Nöralterapi iyileşme elde etmek için lokal anestezikler kullanılarak vejetatif sinir sisteminin düzenlenmesi esasına dayanır.

 

İki Alman doktor kardeş Huneke’ ler ilk defa bir hastalarında lokal anestezik kullanarak tedaviyi denemiş ve iyi yanıt alınca üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Aslında bu daha önce denenmiş fakat sonra unutulmuş bir yöntem idi. Huneke’ ler ise ısrarla bu yöntemi denemiş ve deneyimlerini sistematik bir biçimde kaydederek Nöralterapinin ilk bilimsel temellerini oluşturmuşlardır. Daha sonra Ricker, Pischinger,  Heine  ve  Dosch çok önemli katkılar sağlamışlar ve Nöralterapinin etki mekanizması ve vejetatif sinir sisteminin rolü hakkında çok önemli çalışmalar yayınlamışlardır.

 

Nöralterapi nin bu gün geldiği noktada İsviçre’ de Bern Üniversitesinde Nöralterapi bir üst ihtisas olmuştur, Meksika da uzmanlık ve Avrupa da birçok Tamamlayıcı Tıp Kürsüsünde temel disiplinler arasında yerini almıştır.

 

Huneke’ye göre Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği - BNR

 

Huneke‘ye göre bilimsel Nöralterapi ve Regülâsyon Derneği Tamamlayıcı Tıbbın en önemli unsurlarından biri olan Nöralterapinin Türk Hekimlerine tanıtılması ve pratik uygulamalarında kullanmalarının sağlanması amacıyla Dr. Nazlıkul öncülüğünde 01.12.2004 yılında kurulmuştur. Bu dernek, Uluslararası Huneke’ye Göre Nöralterapi Derneğinin (IGNH) kabul ettiği eğitimler vermekte ve Türk Hekimlerini bu konuda eğitmektedir.


Almanya’da hekim olarak bulunmamış olanlar tarafından bilinmeyen bir tedavi olan Nöralterapi, Dr. Hüseyin Nazlıkul'un öncülüğünde IGNH eğitim müfradatına ve sistematiğine uygun olarak Türk Hekimlerine açılmış, bu kapsamda nöralterapi eğitimleri verilmiştir. Daha sonra da bu eğitimlere Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği kapsamında diploma verilerek Nöralterapi eğitimi alan Hekimler bu konuda yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

1996 yılından beri Huneke’ ye göre uluslararası Nöralterapi derneğinin eğitmenidir.  İGNH dünyada hekimler için öngörmüş olduğu eğitim müfredatını baz alarak dernek üyeleri başta olmak üzere konuya ilgi gösteren hekim ve diş hekimlerine asgari eğitim süresi olan 120 saatlik Nöralterapi eğitimini 2 yıl içinde vermeyi amaçlar.

 

2008 de Nöralterapi camiasının en büyük ödülü sayılan “ Huneke Madalyası” ile onurlandırılan Hocamız Prof.Dr. Dr. med. Hüseyin Nazlıkul Derneğimizin hem kurucu üyesi hem de başkanıdır.

 

BNR yılda bir kez sempozyum  ve iki yılda bir kez kongre düzenlemektedir. Ayrıca IGNH ile bağlantılı olarak iki yılda bir Almanya’ da  Ernst-Moritz-Arndt Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsünde  kadavra üzerinde pratik ve teorik eğitimler vermektedir. 

 

Henüz 5 yaşında bir dernek olarak, iki bilimsel kongre, 5 sempozyum düzenlenmiştir. İkinci Kongre Dünya Kongresi niteliğinde olmuştur. 4-6 Haziran 2010’ da ise 3. Nöralterapi kongresi gerçekleştirilecektir.  Sempozyumların ilki Konya’ da yapıldı, o zaman 20 kişi katılmıştı, sonra Bodrum’da arka arkaya 3 kez ve ardından bu sene Antalya Kemer’de 5. kez bir araya geldik. Artık katılımcı sayısı 100 e yaklaşmaktadır,  Kongreler ise daha geniş katılımlıdır.

 

Derneğin üstlendiği en önemli görevlerden biri Nöralterapi ve bunun devamında Regülatif / İntegratif Tıbbı, Okul Tıbbı ile yetişmiş ve bu disipline tamamen yabancı olan hekimlere bilimsel zeminleri kullanarak tanıtmaktır.  Bu amaçla yurt içi veya yurt dışında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongreleri, yine FTR Hekimlerinin Düzenlediği Çubukçu günleri, Anti Aging kongreleri, diğer Tamamlayıcı Tıp Kongrelerine Dr. Hüseyin Nazlıkul öncülüğünde katılarak teorik ve pratik sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Bu eğitim ve kongre çalışmaları dışında dergi çalışmalarına çok önem verilmiştir ve BARNAT ( Bilimsel Nöralterapi, Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp ) Dergisi 2006 yılında ilk kongre ile yayın hayatına adım atmıştır ve toplam 9 sayı basılmıştır.

 

Nöralterapi eğitimleri Dernek kurulmadan önce başlamıştı, ancak zaman ilerledikçe dernek kurulması gerekliliği ortaya çıktı. Günümüze kadar yaklaşık 120 adet Nöralterapi eğitim semineri düzenlenmiştir ve yaklaşık 650 hekim bu seminerlere katılmış ve 3 kez yapılan bitirme sınavlarında 44 hekim mezun olmuştur.  IGNH ile olan bağlantısı nedeniyle eğitimini tamamlayıp sınavda başarılı olanlara BNR sertifikası yanında IGNH’ da ayrıca sertifika vermektedir.

 

Nöralterapi  Eğitim Programı  ve  Şartlar :

 

Hekim veya Diş Hekimi olmak 6 basamak semineri başarı ile tamamlamak 120 saat seminer eğitimi

Seminer 1-4   Temel Eğitim

Seminer 5-6    İleri eğitim ( İlk 4 basamağın tamamlanması şartıyla )

·         Eğitim boyunca en az 3 vaka raporu sunmak,

·         Yurtiçi veya yurtdışı en az 2 Kongre ve/veya Sempozyuma  katılmak 

KPR ( kardiopulmoner resüsitasyon)  sertifikası ( Anestezistler muaftır ) BNR ( Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği)  ve IGNH ( Uluslar arası Nöralterapi Derneği )  üyesi olmak, İlk seminere başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl süre içinde eğitimi tamamlamak ve klinik deneyim elde ettikten sonra sınava girme hakkı, Sınav sonucunda başarılı olmak

Uluslararası Huneke’ ye göre Bilimsel Nöralterapi Derneği - IGNH

 

Internationale Geselschaft für Neuraltherapie nach Huneke ( IGNH ),  Ferdinand ve Walter Huneke tarafından 1958 yılında kurulmuştur. Toplam 7000 üyesi vardır. Nöralterapinin tedavide kullanımının yaygınlaştırılması  ve tıbbi alanda bilimsel araştırma ve çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  Dünya’ da IGNH’nın kabul ettiği ve eğitim verme yetkisi olan dernekler; Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Meksika, Arjantin, Yunanistan ve Türkiye’dir.

 

BNR Derneğinin eğitim programı düzenli olarak devam etmektedir. Ayrıca yurt dışında yapılan kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar üyelerimize duyurulup katılımları teşvik edilmektedir. Uzmanlık dalı ne olursa olsun her hekimin ve genel pratisyen Hekimlerin klinik uygulamalarında Nöralterapiden çok yararlanacakları inancındayız.

 

Tamamlayıcı Tıp , hokus pokus değildir, plasebo değildir, bilim dışı hiç  değildir. Yanlış uygulamalar olmuştur ve olmaktadır ama bunlar ciddi çalışan, bu alanda mesai harcayan hekimlere ve Tamamlayıcı Tıbba mal edilemez.

 

BNR Derneği Bilimsel temelleri olan bütün diğer Tamamlayıcı Tıp yöntemleri ile  ( Fitoterapi, Manuel Terapi, Akupunktur, Kinesioloji… gibi)   koordine olarak çalışmalarına devam etmek idealindedir.

 

Dernek hakkında geniş bilgi ve eğitim tarihlerini www.noralterapi.com.tr edinmek mümkündür.

 

 

BNR Yönetim Kurulu

 

Dernek iletişim Bilgileri

Tesvikiye Cad. No. 16 Kat. 4
Celal Dervis Apt.
34365 Nisantasi - ISTANBUL
Tel: 0090.212.219 19 12
Fax: 0090.212. 219 18 38

www.noralterapi.com.tr

E-mail: info@noralterapi.com.tr

Sayfa Başına GitGeri Git


KARİPNETWORK