25-26 OCAK 2020 / NÖRALTERAPİ 1. BASAMAK / ANKARA

25-26 Ocak tarihinde Ankara'da yeni seminer serisinin nöralterapi birinci basamağı başarı ile gerçekleştirildi. Hüseyin Nazlıkul, Mustafa Karakan, Fatma Gülçin Ural Nazlıkul, Yüksel Kücükçelebi ve Aziz Denli hocaların büyük destek ve emekleriyle tamamlandı.