24-25-26 MAYIS 2024 / SPESİFİK SEMİNER DİRENÇLİ TME (TEMPOROMANDİBULER EKLEM) VE SİE (SAKROİLİAK EKLEM) DİSFONKSİYONLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM