Değerli Hekimler, Eczacılar ve Diyetisyenler,

14-15 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan "XIX. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu"na katılmanızı heyecanla bekliyoruz! Bu yıl, sempozyumumuzun ağırlık konusunu “Vital Beslenme ve Ortomoleküler Tıp” olarak belirledik ve sizlerin de değerli katkılarıyla zengin bir içerik sunmayı hedefliyoruz.

Bu sempozyumda vitaminler, mineraller, aminoasitler, yağ asitleri ve diğer destek ürünlerin tedavide kullanımı, immün sistem ve vejetatif sinir sistemi (VSS) regülasyonu konularını ele alacağız. Ayrıca, sağlık profesyonelleri olarak karşımıza çıkan kafa karışıklıklarını gidermeyi, eksik maddelerin saptanması ve uygun dozlarda kullanımı konularında bilgi paylaşımında bulunacağız.

Sizleri, yeni bilimsel bilgiler ışığında en doğru uygulamaları tartışmak ve birbirinden değerli atölye çalışmaları, vaka sunumları ve interaktif oturumlar ile dolu programımızın bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Sempozyumun ayrıntılı programı ve daha fazla bilgi için www.noralterapi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gelin, birlikte sağlıklı geleceğe adım atalım!

Dr. Hüseyin Nazlıkul 

Dear Doctors, Pharmacists, and Dietitians,

We are excited to invite you to the "XIX. Traditional Herget Neural Therapy and Regulatory Medicine Symposium," which will take place in Istanbul on September 14-15, 2024! This year, our symposium will focus on "Vital Nutrition and Orthomolecular Medicine," and we aim to present a rich content with your valuable contributions.

At this symposium, we will address the use of vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, and other supplements in therapy, as well as the regulation of the immune system and the autonomic nervous system (ANS). Additionally, we will share knowledge to resolve the confusion that health professionals face regarding the identification of deficiencies and the appropriate dosages for supplementation.

We invite you to be part of our program filled with valuable workshops, case presentations, and interactive sessions, where we will discuss the most accurate practices in light of new scientific information.

For the detailed program and more information, please visit www.noralterapi.com.

Let's take a step towards a healthy future together!

Dr. Hüseyin Nazlıkul