Nöralterapi Logo
25-26 OCAK 2020 / NÖRALTERAPİ 1. BASAMAK ANKARA07-08-09 ŞUBAT 2020 / AK – UYGULAMALI KİNEZİYOLOJİ 6-7. BASAMAK15-16 ŞUBAT 2020 / DİŞ HEKİMLERİNE ÖZEL BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM 2. BASAMAK2020 Seminer Programı2020 Ankara Seminer Programı
BİLİMSEL PROGRAMLAR

2020 BİLİMSEL PROGRAMLARI

NÖRALTERAPİ EĞİTİM KİTABINÖRALTERAPİ: SEMİNER EĞİTİM İÇERİKLERİ

Seminer 1: REGÜLASYON TIBBINA GİRİŞ

 

1.     Regülasyon Tıbbına giriş

2.     Vegetatif sinir sistemi’ ne giriş 

3.     Pischinger ve Heine’Temel Regülasyon sistemi

4.     Nöralterapi nin biofiziksel temelleri

5.     Biosibernetik

6.     Nöralterapinin fonksiyonel kuramları

7.     Nöralterapinin tarihçesi

8.     Segment terapinin gelişimi

9.     Sekunden fenomen veya bozucu alan hastalıklarına giriş

10.   Lokal anestezi ve tedavi amaçlı lokal anestezi

11.   Nöralterapi pratiği

·     Anamnez, muayene, dokumantasyon

·     Segment tanısı, bozucu alan tanısı

·     Nöralterapi endikasyonları ve kontrendikasyonları

·     Malzeme ve aletler

12.  Nöralterapötikler

13.  Basit enjeksiyon teknikleri ve demonstrasyon

·        Quaddel

·        Mastoid

·        N. Trigeminus çıkış noktaları

14.  Değerlendirme ve sorular…. 

 

 

Seminer 2: TANI VE TEDAVİDE SEGMENT

 

1.     Nöralterapi de segmentin önemi

2.     Temel madde ve önemi

3.     Anamnez, klinik muayene ve dökümentasyon

4.     Günlük muayenede segment tanısı ile ilgili vakaların gözden geçirilmesi

5.     Segment tanısı içinde nöralterapi fenomenleri

6.     Hormonal disfonksiyonun Nöralterapi açısından değerlendirilmesi

7.     Basit injeksiyon teknikleri

·        Quaddel

·        Tonsiller ve Nt de önemi

·        Tiroid enjeksiyonunun önemi

·        Trigger noktalarının tanı ve tedavide önemi

·        Skar enjeksiyonları

·        İntravenöz ve paravenöz enjeksiyonlar

·        Spinal sinirler ve kafa sinirlerine enjeksiyon – N. trigeminus

·        Yüzeyel Eklem enjeksiyonları

·        Sempatik, parasempatik ve spinalganglion enjeksiyonlarının önemi (demonstrasyon )

·        Enjeksiyonlar sırasında yan etkiler ve riskler

8.     Değerlendirme ve sorular

 

 

Seminer 3: TANI VE TEDAVİDE BOZUCU ALAN

 

1.     Bozucu alanın açıklanması

2.     Bozucu alanın bilimsel temelleri

3.     Anamnez, klinik muayene ve dokümentasyon

4.     Tipik Bozucu alan hastalıkları ve özel örnekler

5.     Bozucu alan testleri ve kurallar

6.     Bozucu alan testi ve fenomenler

·        Sekunden fenomen

·        Gecikmeli Sekunden fenomen

·        Inkomplet Sekunden fenomen

·        Farklı bozucu alanlar arasında interaksiyon

·        Temel regülasyon sisteminin blokajı nedeniyle bozucu alanlar

·        Bozucu alanlar / segment bağlantıları

7.     Bozucu alan tedavisinde davranış

8.     Bozucu alan tedavisinde  riskler ve kullanılacak sözler

9.     Bozucu alanlar ve akut ve kronik hastalıklar

10.   Eklem hastalıklarında tanı ve lokal, segmental, eklem içi enjeksiyonlar

11.   Diş – çene kompleksinin tanı ve tedavide  Nöralterapi açısından önemi 

12.   Değerlendirme ve sorular

 

Seminer 4: ÜST EKSTREMİTE

 

1.     VSS nin anatomik, topografik ve embriolojik olarak tekrar değerlendirilmesi

2.     Vegetatif sinir sisteminin fizyolojisi, Ricker’in  Relasyon patolojisinin değerlendirilmesi

3.     Derin enjeksiyonların endikasyonları

4.     Etkiler, yan etkiler, riskler, komplikasyonlar ve bunların yönetimi

5.     Enjeksiyon  lokalizasyonlarının muayenesi, saptanması

6.     Genişletilmiş Temel Regülasyon Sistemi

7.     Lokomotor sistem hastalıklarına giriş / üst ekstremite problemleri tanı ve tedavisi

8.     Batın organlarına segmental yaklaşım

9.     N. Trigeminusun fonksiyonel anatomi ve topografisi, ilişkide olduğu plexus ve ganglionlar,  bu bağlantıların önemi

10.   Değerlendirme ve  sorular

 

Seminer 5: ALT EKSTREMİTE

 

1.     Omurga ve omuriliğin anatomi, topografi ve fizyolojisi

2.     Omurganın VSS açısından değerlendirilmesi

3.     Omurga ve iç organ ilişkisi

4.     Omurganın klinik muayenesi, anamnez ve inspeksiyon

5.     Omurga üzerinde enjeksiyon teknikleri

6.     Omurilik yakınında Prokain enjeksiyonunun değerlendirilmesi

7.     Lokomotor Sistem hastalıkları (devam)  / Alt extremiteler,

Sakroilak eklemin muayenesi ve Nöralterapik yaklaşım

8.     Dolaşım bozuklukları, varis ve ulkus crurisde tedavi

9.     Nöralterapi, Allopatik tedaviler, cerrahi ve ortopedinin karşılaştırılması

10.   Seminer katılımcıları arasında pratik uygulamalar

11.   Değerlendirme ve sorular

 

Seminer 6: GANGLİYONLAR

 

1.     GENEL TEKRAR

( VSS, Temel Regülasyon Sistemi, Nöralterapide endikasyon ve kontrendikasyonlar, riskler, yan etkiler ve bunların yönetimi …  )

2.     Servikal, torakal, lumbal  blokajlar

3.     Servikal Ganglionlar

4.     Ganglion Coeliacum

5.     Sempatik truncus blokajı

6.     Kompleks hastalıklarda Nöralterapi

7.     Ağrı tedavisinde Nöralterapi

8.     Nöralterapinin diğer tedavi metodları ile kombinasyonu mümkün mü ?

9.     Vaka tartışmaları

10.   Değerlendirme ve sorular 

Sayfa Başına GitGeri Git


KARİPNETWORK