15 - 16 ŞUBAT 2020 / BÜTÜNCÜL DİŞ HEKİMLİĞİNDE REGÜLASYON YAKLAŞIMI 2. BASAMAK

15 – 16 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da Diş Hekimliğine Özel Bütüncül Yaklaşım 2. basamak semineri gerçekleştirildi.

Diş Hekimliğinde Bütüncül Tıp Yaklaşımının ikinci basamağı olan GZM – Uluslararası Diş Hekimler Derneğinin Müfredatı kapsamında Türkiye’de ilk kez eğitimin ikinci basamağını başarı ile tamamladık.