14-15 Eylül 2024 / XIX. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu 2024 SEMPOZYUM BİLİMSEL PROGRAM 2024 SEMİNER PROGRAMI
14-15 Eylül 2024 / XIX. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu

 


 

Değerli Meslektaşlarımız,

02-04.06.2023 tarihlerinde Uluslararası Nöralterapi Federasyonu (IFMANT) başta olmak üzere, IFMANT’ta üye olan tüm ulusal derneklerin yanı sıra Türkiye’de Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR), Asya Avrupa Tıbbi Regülasyon Federasyonu (AATRTF), Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği (BTR), Bilimsel Akupunktur ve Regülasyon Derneği (BAR), Bilimsel Klinik Kineziyoloji Derneği (BKK) ve Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR)’nin katılımıyla bir Dünya Nöralterapi Kongre’sini başarıyla geride bırakırken, önümüzde Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp adına ulaşılması gereken daha pek çok hedef olduğunun bilincindeyiz.

2003 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz Nöralterapi sempozyumlarına 14-15 EYLÜL 2024 tarihinde “XIX. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu” ile devam ediyoruz. Bu vesileyle siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten büyük onur ve memnuniyet duyuyoruz.

Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR)’nin organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleşecek olan sempozyum, IFMANT çatısı altındaki AATRTF, BTR, BAR, BUKK ve MTAR derneklerinin katılımı ile zenginleşecektir.

Sempozyumun ağırlık konusu “Vital Beslenme ve Ortomoleküler Tıp” olarak planlandı. Bu yıla kadar sadece hekimlerle yaptığımız sempozyumumuza hep talep edilen hekimlerin yanı sıra eczacılar ve diyetisyenleri de dahil ettik.

Vitaminler, mineraller, aminoasitler, yağ asitleri ve diğer destek ürünlerin tedavide kullanımı ülkemizde son yıllarda ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. Ancak neyin, nasıl, ne zaman ve hangi dozda kullanılacağı konusunda kafa karışıklıkları vardır.

Sağlıklı olmamız için nitelikli vital besinler diğer bir deyişle vital mikro besinler önemlidir. Mikro besin olarak nitelendirdiklerimiz vitaminler, eser elementler, mineraller ve enzimlerdir. Ek olarak, temel yağ ve amino asitler, şifalı bitki maddeleri, prebiyotikler ve probiyotiklerdir. Bu besinlerin hepsi vücuttaki sayısız sürecin normal işleyişiyle ilgilidir. Vücut bunları kendi başına üretemez, bu yüzden gıda yoluyla yeterli miktarlarda sağlanmaları gerekir. Vital besinler insan organizmasının çok sayıda işlevini üstlenir.

Başka bir yönden bakılırsa regülasyonu bozulmuş olan bir vücut verilen takviye ürünlerden yararlanımını kısıtlı tutmaktadır, yani eksik maddenin tam biyoyararlanımı için vücut koşullarının uygun hale getirilmesi gereklidir. İşte tam bu nedenle hem eksik maddelerin nasıl saptanacağını hem hangi yolla ve hangi dozlarda verileceğini hem de yerine koyma tedavisinde tam başarı sağlamak için vücudun regülasyonunun önemini konuşacağız.

Gerek sağlığımızın korunması gerekse hastalıkların oluşmasında Vejetatif sinir sistemi (VSS)’nin, immün sistem ve endokrin sistemin koordineli çalışmasının önemi bütünsel tıp hekimleri tarafından bilinmektedir. İlk defa 2016 yılında BARNAT topluluğu olarak “Ortomoleküler Tıp – Vital Beslenme” konulu bir sempozyum düzenlemiştik ve çok ilgi görmüştü, 8 yıl sonra bu yıl sizden gelen talep doğrultusunda farklı disiplinlerin de katılım sağlayacağı daha geniş kapsamlı ikinci bir beslenme ve takviyelerle ilgili sempozyum planladık.

Bu çerçevede “VİTAMİN-MİNERAL-ENZİM-BİTKİSEL TAKVİYELERİN KULLANIMI, İMMÜN SİSTEM, ENDOKRİN SİSTEM VE VSS REGÜLASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN NÖRALTERAPİ, AKUPUNKTUR, AK-UYGULAMALI KİNEZİYOLOJİ, FİTOTERAPİ İLE BİRLİKTE, PERHİZ VE DİYET ÖNERİLERİNİ” de konuşuyor olacağız. Bu geniş kapsamlı yaklaşım için hekimler, eczacılar ve diyetisyenleri bir araya getirip yeni bilimsel bilgiler ışığında tartışıp, en doğru uygulamaları arayacağız.

Sempozyum kapsamında farklı disiplinler tarafından gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, vaka sunumları, interaktif oturumlar ile zengin bir program ile sizlere ulaşmak istiyoruz.

Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi için www.noralterapi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

FEDERASYON VE DERNEK BAŞKANLARIMIZ:

IFMANT ve BNR Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Nazlikul

AATRFT Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Tamam

BTR Başkanı: Doç. Dr. Fatma Gülçin Ural Nazlikul

BAR Başkanı: PhD. Dr. R. Demet Erdoğan

BUKK Başkanı: Uzm. Dr. Ömer Soyak

MTAR Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Nazlikul


SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Yusuf TAMAM & PhD. Dr. R. Demet ERDOĞAN


SEMPOZYUM BİLİMSEL SEKRETERYASI

Doç. Dr. Pınar Yalçın BAHAT

 

 

Değerli Hekimler, Eczacılar ve Diyetisyenler,

14-15 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan "XIX. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu"na katılmanızı heyecanla bekliyoruz! Bu yıl, sempozyumumuzun ağırlık konusunu “Vital Beslenme ve Ortomoleküler Tıp” olarak belirledik ve sizlerin de değerli katkılarıyla zengin bir içerik sunmayı hedefliyoruz.

Bu sempozyumda vitaminler, mineraller, aminoasitler, yağ asitleri ve diğer destek ürünlerin tedavide kullanımı, immün sistem ve vejetatif sinir sistemi (VSS) regülasyonu konularını ele alacağız. Ayrıca, sağlık profesyonelleri olarak karşımıza çıkan kafa karışıklıklarını gidermeyi, eksik maddelerin saptanması ve uygun dozlarda kullanımı konularında bilgi paylaşımında bulunacağız.

Sizleri, yeni bilimsel bilgiler ışığında en doğru uygulamaları tartışmak ve birbirinden değerli atölye çalışmaları, vaka sunumları ve interaktif oturumlar ile dolu programımızın bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Sempozyumun ayrıntılı programı ve daha fazla bilgi için www.noralterapi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gelin, birlikte sağlıklı geleceğe adım atalım!

Dr. Hüseyin Nazlıkul 

Dear Doctors, Pharmacists, and Dietitians,

We are excited to invite you to the "XIX. Traditional Herget Neural Therapy and Regulatory Medicine Symposium," which will take place in Istanbul on September 14-15, 2024! This year, our symposium will focus on "Vital Nutrition and Orthomolecular Medicine," and we aim to present a rich content with your valuable contributions.

At this symposium, we will address the use of vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, and other supplements in therapy, as well as the regulation of the immune system and the autonomic nervous system (ANS). Additionally, we will share knowledge to resolve the confusion that health professionals face regarding the identification of deficiencies and the appropriate dosages for supplementation.

We invite you to be part of our program filled with valuable workshops, case presentations, and interactive sessions, where we will discuss the most accurate practices in light of new scientific information.

For the detailed program and more information, please visit www.noralterapi.com.

Let's take a step towards a healthy future together!

Dr. Hüseyin Nazlıkul