07-10 Haziran 2018 / gerçekleştirdiğimiz IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi & VII. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresi

07-10 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi & VII. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresinin Ardından

İki yılda bir gerçekleşen Nöralterapi Kongrelerinin yedincisi, International Federation of Medical Associations of Neural Therapy (IFMANT) ile Internationale Geselschaft für Neuraltherapie nach Huneke (IGNH) çatısı altında, ÖNR, SANTH, DGfAN, Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvator, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Derneklerinin desteği ve Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneğinin (BNR) ev sahipliğinde 07 – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında başarıyla İstanbul’da gerçekleştirdik.

3 gün süreyle yaklaşık 34 sunum, 11 sözel sunum ve çeşitli konularda 11. workshop yaptık. Kongreye perşembe akşamı açılış kokteyli ve basın açıklaması ile başladık; Cuma ve cumartesi günleri sunumlar ile beraber workshoplar, cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm gün sunumların yanı sıra pek çok bilgi paylaştık ve içten büyük sohbetler gerçekleştirdik.  BNR’nin 14. yılına denk gelen VII. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresinde, Nöralterapi’ye bilimsel alanda destek sunanlara verilen BNR-NAZLIKUL ödülünün üçüncüsünü Uluslararası Nöralterapi konusunda en çok yayını olan ve Türkiye’de nöralterapinin gelişmesine büyük destek veren sevgili dostum Prof. Dr. Lorenz Fischer’e Gala akşamında büyük bir eğlenceyle verdik.

Sevgili meslektaşlarım, Bilimsel Nöralterapi Derneği üyeleri, kongre katılımcıları, kongreye yaptıkları bilimsel sunumlarıyla destek veren konuşmacılar, ayrıca birliktelikleriyle bize katkı sunan herkese derneğinin başkanı olarak, kongre başkanları Wolfgang ORTNER ve Yusuf Tamam adına da teşekkür etmek istiyorum.

Bu üç günün değerlendirmesini hem sizlere hatırlatmak hem de tarihe not düşmek adına söz uçar yazı kalır diyerek kaleme almak istedim.

Lokal anestezikler (LA) 110 yıldan fazla bir süredir tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. 1906 yılında Prof. Dr. Spies, LA kullanımının yaranın iyileşmesini hızlandırıldığı, ağrıyı ortadan kaldırdığı ve bu etkinin süresinin kullanılan LA’lerin etki süresinden bağımsız olarak meydana geldiğini kanıtlamıştır. Daha çok gözlem ve ampirik olarak elde edilen başarılar ışığında kullanılan bir metotken ağrı konusunda 1990’lı yıllardan beri yapılan bilimsel çalışmalar bu tedavinin anlaşılmasına katkı sunmuştur. 2006 Yılında Cassuto ve 2002 Tracey LA enflamasyon ile mücadelesini ortaya koymuşlar. Prof. Dr. Marcel Durieux, LA’lerin etkilerinin nöralterapide yaptığımız gözlemlerle örtüştüğünü ortaya koymuştur.

İşte bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz kongrenin ağırlıklı konusu enflamasyonu anlamak ve tedavide bütünsel yaklaşımdı. Kongre hem bilimsel açıdan hem ilişkiler açısından hem de organizasyon açısından Avrupa standartlarını aratmayacak derecede samimi ve yoğundu. 

Kongrede nöralterapi konusunda sözü olan en iyiler bir aradaydık.

Nöralterapi konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyaca tanınan, Kolombiya National Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp ABD başkanı Master in Alternative Medicine - Neural Therapy, Director of the Division of Pediatric Oncohematology Director of the Academic Group of Alternative Medicine Prof. Dr. Eduardo Beltrán Nörotrofinler ve Nöralterapi konusunda çalışmalarını bizimle paylaştı. IFMANT Başkanı, Avusturya Tamamlayıcı Tıp Akademisi ve Nöralterapist Jinekolog Dr. Wolfgang Ortner Jinekolojik Hastalıklar ve Pelvis Ağrılarına Nöralterapi Yaklaşımı ve pelviks organlarının enflamasyon ve ağrı tedavisinin anlaşılmasında ve sempatik sinir sistemin bu rahatsızlıklardaki yeri ve önemi hakkında bizleri bilgilendirdi. Avusturya Nöralterapi Derneği Başkanı ÖNR Doç. Dr. Helmut Lietzer Tetik Nokta Tedavisinde Sonografi; IFMANT Sekreteri ve ICMART Yönetim Kurulu Üyesi ve Bulgaristan Nöralterapi Derneği başkanı Doç. Dr. Dr. Petja Piehler Kronik Enflamasyon Ve Dahiliye Hastalıklarında Nöralterapi Yaklaşımı; DÄGFA ve 2018 ICMART Kongre Başkanı Dr. Dominik İrnich Tetik Noktada Nöralterapi Ve Akupunktur Yaklaşımı; ÖNR’nin Eğitmeni ve Avusturya Çene Cerrahisi ve Çalışma Grubundan sorumlu Doç. Dr. med. Dr. dent. Elisabeth Pittschieler Kranyomandibular Disfonksiyon; Kolombiya Nöralterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Laura Bibiana Pinilla Bonilla Ağrının Yönetiminde Nöralterapi Yaklaşımı; ÖNR, BNR, NT ve SANTH Onursal üyesi, UMES Fahri Profesörü Prof. Dr. Rainer Wander Bütün Seviyelerde Nöromotor Tetikleyici Olarak Davranan Bozucu Alanlar; İspanya NT Derneği Sekreteri, Barcellona Kulüp doktoru, spor hekimi Prof. Dr. Roman Pi Spor Hekimliğinde Nöralterapi: Profesyonel ve Noprofesyonel Atletler, Sakatlıkları ve Ağrı; Swiss Alpstein Kliniği, İsviçre Sorumlu Hekimi tamamlayıcı tıp ve biyolojik onkolojinin sorumlusu Dr. Ralf Oettmeier Psikoemosyonel Zehirlerin VSS'ye Etkisi ve Nöralterapi & Regülasyon Tıbbında Termografik Diyagnoz; Ulusal Kolombiya Üniversitesi Prof. Dr. Jazmin Ariza Tarazona Akut Ağrının Yönetiminde Nöralterapi İle Henry Headin Semiolojik Bağlantıları; DGfAN Nöralterapiden Sorumlu Başkanı ve DGfAN II. Başkanı & IFMANT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Felix Joyonto Saha VSS’nin Çakralar Ve Duygu Üzerindeki Yeri; Ulusal Kolombiya Üniversitesi Prof. Dr. Flor Alba Alarcon Alt Ekstremitenin Kronik Yaralarında Nöralterapi Ve İnflamatuar Yanıtın Modülasyonu; Brezilya’dan gelen Dr. Francisco Vianna Oliveira Filho Trembling Sendromu ve Nöralterapi; Graz Üniversitesi Kimya Profesörü Prof. Dr. Jörg Birkmayer Koenzim 1 (NADH): Erkeklerde Ve Kadınlarda Cinsel Disfonksiyonda Yararlı Etkileri, Centre de Medicina Integrativa Girona Dr. Martina Gómez Sierra ile Dr. Mireia Serrat Bonet Cerrahi Olmayan Fasyal Travma Vakasının Akut Tedavi Yönetiminde Nöralterapi & Sol Elde Kompleks Rejiyonel Sendromun Nöralterapi ile Tedavisi

Bu kadar yabancı konuşmacının yanı sıra ülkemizde çok değerli bilim adamları da kongrede yer aldılar.  Türk kamuoyu ve tüm hekim camiası tarafından bilimselliği, hekimliği bilinen, araştırmacı ve yeniliklere açık olan bilim adamı Prof. Dr. Cihan Aksoy Fibromiyalji; AA Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Federasyonu Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Yusuf Tamam Multipl Skleroz’da Nörojenik Mesane; Prof. Dr. Avni Babacan Ağrı Tedavisi; Dr. Sibel Çağlar Okur Sakroiliak Disfonksiyon ve Kalça Ekstansörlerine Etkisi, BTR Derneği Başkanı Dr. Tijen Acarkan Faset Eklem Klinik Bağlantıları; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatizma ABD Başkanı ve AS Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tuncay Duruöz Romatizmal Hastalıklarda Santral Ağrı Mekanizmaları; Yrd. Doç. Dr. Fatma Gülçin Ural Lateral Epikondilitte Nöralterapi Etkinliği; Doç. Dr. Gökhan Tuna Öztürk Piriformis Sendromunda Nöralterapi Uygulamaları; Prof. Dr. Abdurrahman Kadayıfçı Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Gelişiminde Kronik Enflamasyonun Rolü;  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cumhur Kılınçer Omurga Cerrahisi ve Kollateral Hasar; Dr. Cüneyt Tamam Ekstremite Ampütasyonu Sonrasında Gelişen Fantom Ağrılarında Nöralterapinin Etkinliği,  Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu Gömük Diş Kaynaklı Sistemik Hastalıkları; Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu Kronik Yaygın Ağrı Hastalarında Lokal ve Sistemik Yanıtlar; Dr. Mustafa Karakan NON Spesifik Kronik Alt Bel Ağrılarına Eşlik Eden Rahatsızlıklar; Dr. Pınar Yalçın Bahat Kadın Doğum Hastalıklarında Kronik Enflamasyonun Yeri ve Nöralterapi; ekteki programda göreceğiniz gibi daha isimlerini burada sayamadığım diğer konuşmacılarımızın yanı sıra nöralterapiye gönül veren ve çalışmalarıyla katkı sunan uzmanlar, hepimiz 07-10 Haziran 2018’da bir aradaydık.

Ayrıca yetiştirmesi gereken bir bilimsel çalışmadan dolayı aramızda olamayan, ancak kongre açılışına çok içten bir kutlama mesajı gönderen bu yıl BNR-Nazlıkul Ödülünü alan ve kongre boyunca 7 kez telefonla arayarak gelişmeleri yakından takip eden SANTH ve IGNH Yönetim Kurulu Üyesi ve ikinci başkanı olan, derneğimizin Onursal Başkanı, İsviçre’de Bern Tıp Fakültesi Nöralterapi ADB Başkanı Prof. Dr. med. Lorenz Fischer fizikken aramızda olmasa da kongrede varlığını her daim hissettirdi.

Nöralterapi; Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yaygın uygulanan bir tedavi şekliyken ülkemizde kısa bir zamana kadar bilinmiyordu. Ben hekim olarak nöralterapi ile 1993 yılından beri uğraşmaktayım. Her geçen gün daha da çok seviyorum.  Nöralterapi uygulayarak yaşadığım gözlem ve mutlukları kendime saklamak yerine 2004 yılından beri bunu Türk hekimlerine sevgi ve özveriyle öğretmeye, aktarmaya çalışıyorum.

2004 yılında başlayan bu süreç içinde 7 Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Nöralterapi Kongresi, 13 Nöralterapi Sempozyumu ve 146 adet en kısası 2 gün süren seminer eğitimleri gerçekleşmesi için derneğimizin yönetim kuruluyla birlikte büyük emek verdim.

Bu son kongrede 3 gün boyunca yepyeni bilgilerle dolu nöralterapi sunumlarının yanı sıra; katılımcıların hepsinde gördüğüm sevgi, merak ve heyecan iki yıllık yorgunluğa deydi.  

Baştan sona bütün oturumlardaki tam katılım nöralterapi kongrelerinin diğer kongrelerden farkını bir kez daha hepimizin gözleri önüne serdi.

Evet, kongre bitti ama heyecan ve sevinç bitmedi; 06-07.10.2018’da XIV. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu ve 30.5-3.6.2019 Greifswald Tıp Fakültesinde Sempozyuma hepinizi bekliyorum.  

Huneke’ ye göre Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Yönetim Kurulu adına

Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.

Nöralterapi Derneği Başkanı

IV Dünya Nöralterapi ve 7 Uluslararası Kongre Başkanları

2018 Nöralterapi Kongre Başkanı

Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD., Prof. Dr. Yusuf Tamam ve Dr. Wolfgang Ortner