IFMANT NEDİR?

DÜNYA NÖRALTERAPİ FEDERASYONU (IFMANT)

International Federation of Medical Associations of Neural Therapy

Ulusal Nöralterapi Dernekleri arasında bağlantı kurarak uluslararası bir anaçatı altında toplamak amacıyla kurulan IFMANT’ın temelleri 2011 yılında Baden Baden’de ve İstanbul’da yapılan 4. Nöralterapi Kongre­sinde atılmıştır. IFMANT’ın resmi kuruluşu 2 Kasım 2012’de Almanya (IGNH ve DGfAN), İsviçre, Avusturya, Türkiye, Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan temsilcilerinin ortak kararı ile gerçekleşmiştir. IFMANT’ın görevleri, Nöralterapinin bilimsel yapısını desteklemek ve uluslararası platformda temsil etmek, nöral­terapi yayınlarını ve yayın arşivini sergilemek, ulusal nöralterapi derneklerini ortak vizyon ve metodsal gelişime kavuşturmak, yıllık akademik eğitim programları oluşturmak, müfredat bütünlüğü sağlamak, eği­tim standartlarını oluşturmak, yapılacak olan bilimsel çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek, seminer, kongre ve etkinlikleri düzenleyip değerlendirmektir.

IFMANT YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr.Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Lorenz Fischer

Eş Başkan

Dr. Petja Piehler

Onursal Başkan

Dr. Wolfgang Ortner

Sekreter

Dr. Bettina Kneip

Sayman

Dr. Helmut Liertzer

Üye

Dr. Stefan Weinschenk

Üye

Dr. Kay Polonius

 

KURUCU DERNEKLER

IGNH-Almanya NT Derneği

Dr. Hans Barop

Avusturya NT Derneği

Dr. Regina Stemberger

DGfAN-Almanya NT Derneği

Dr. med. med. Siddhartha Popat

SANTH-İsviçre NT Derneği

Dr. med. med. Manfred Untersander

BNR-Türkiye NT Derneği

Dr.Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.

Hollanda NT Derneği

Dr. B. Sondervan- Frank

Yunanistan NT Derneği

Dr. Gerasimos Papathanasiou

Bulgaristan NT Derneği

Dr. Emil Milushev

Belçika NT Derneği

Dr. med. med. Ferdinand Mertens

 

www.ifmant.com