NÖRALTERAPİ DERNEĞİNİN AMACI

İnsana hizmeti gaye edinerek, ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı bir toplumun oluşmasına seferber olmuş sağlık camiası arasındaki her türlü dayanışma ve yardımlaşmayı birlik ve beraberliği geliştirmek; tıp alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek tıp doktorları, diş hekimleri ve tıp öğrencilerine bilimsel çalışmaları teşvik etmek, planlamak ve yapmak; ülkemizde tıbbın ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak; halkımızı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek.

Huneke'ye göre bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon derneği, Huneke' ye göre uluslar arası Nöral Terapi derneğinin hekimler için öngörmüş olduğu eğitim müfredatını baz alarak dernek üyeleri başta olmak üzere konuya ilgi gösteren hekim ve diş hekimlerine asgari eğitim süresi olan 120 saatlik Nöralterapi eğitimini 2 yıl içinde vermeyi amaçlar.

Nöralterapi Derneğinin iki yılda bir düzenlediği Bilimsel Kongrelerin altıncısı 02-05 Haziran 2016'da Istanbul’da yapılacaktır. IV. Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Kongresi, Uluslararası Nöralterapi Derneğinin başkanlığında Almanya, Avusturya, İsviçre, Yunanistan,  Meksika Nöralterapi Derneklerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Nöralterapi, çeşitli hastalıkların, özelliklede ağrının ve organsal disfonksiyonlarının lokal anestezikler kullanılarak periferik ve Vejetatif sinir sistemi yoluyla tedavisidir. Bu tedavi için prokain ve lidokain kullanılır.

Derneğimiz 2004'ten bu yana Türkiye'de 10 sempozyum, Almanya'da 3 sempozyum ve 5 Kongre gercekleştirmiştir. Bu güne değin derneğimiz verdiği eğitimlere 650 üzerinde hekim katılmıştır.

Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
Nöralterapi Derneği Başkanı