BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ (İLETİŞİM FORMU) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır. 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş ve merkezi “Hakkı Yeten Cad. Vital Fulya Plaza No:23 Kat:4 Fulya/Şişli /İstanbul” adresinde bulunan BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

www.noralterapi.com adresindeki web sayfası üzerindeki iletişim formu aracılığıyla BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ ile paylaşmış olduğunuz kimlik ve iletişim verileriniz (isim, soyisim, e-posta adresi, vb.) ve söz konusu form aracılığıyla tarafınızca ayrıca paylaşılabilecek kişisel verileriniz (form içerisindeki talep , öneri ya da sorularınız gibi) ile işlem güvenliği verileriniz (web sayfası giriş çıkış bilgileri vb.), BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ tarafından söz konusu form içeriğinde belirtilen  talep ve önerilerinize yanıt verilebilmesi, bu çerçevede sizlerle iletişim kurulması amaçlarıyla işlenmekte olup, ilgili form içeriğinizdeki talep ya da önerilerinize bağlı olarak BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ iş ortakları ve /veya tedarikçileri ile paylaşılabilmektedir.

Bu kişisel verileriniz, KVKK’nın beşinci maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak, web sayfasından yazılı form yoluyla toplanmakta ve otomatik yolla işlenmektedir.

KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; KVKK’nın 13.Maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ’ne yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamındaki diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ