BAŞARILI BİR ULUSLARARASI NÖRALTERAPİ KONGESİNİN ARDINDAN…

Söz uçar yazı kalır olarak bildiğimiz bir Türkçe atasözünden esinlenerek BNR ve IFMANT adına bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Sevgili değerli meslektaşlarım, 2006’dan bu yana BNR olarak dokuzuncu kez ev sahipliğini yaptığımız uluslararası nöralterapi kongresine katıldığınız ve destek olduğunuz için sözlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum.  

Değerli meslektaşlarım,
Değerli başkanlarım,
Değerli bilim insanları,
Kongreye katılarak destek olan tüm konuklarımız,

2006 yılından bu yana geleneksel olarak iki yılda bir düzenlediğimiz ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Uluslararası Nöralterapi Kongrelerinin IX.’sunu ve her yıl yapmış olduğumuz Ulusal Nöralterapi Sempozyumlarımızın (Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu)  XVIII’cisini Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) ve IFMANT’ın işbirliği ile birlikte gerçekleştirdik.  

Bu muhteşem Kongreyi Almanya IGNH ve DGfAN, İsviçre SANTH, Avusturya ÖNR, İspanya Terapia Neural, İtalya NEURALIA, Kolombiya ACOLTEN/MNT ve Julio Cesar Payán Nöralterapi Derneği, Brezilya IBNT, Bulgaristan NT Derneği, Türkiye AATRTF, BTR, BAR, BKK ve MTAR derneklerinin katılımıyla 02-04.06.2023 tarihleri arasında İstanbul’da Kartal Titanic Otel’de gerçekleştirdik.

Modern tıbbı aşıp nano tıbba doğru ilerledikçe teşhis ve tedavi daha iyi olacağına, karmaşık bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerlememiz gerekirken, pek de öyle olmuyor. Modern Tıp ya da okul tıbbı, OSS/VSS başta olmak üzere ECM’nin fonksiyonelliği; bedenin vertikal ve horizontal olmak üzere çok yönlü bir ağ değerlendirmekten çok uzakta olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri sebeplerle pandemide modern tıbbın nasıl çaresiz kaldığını tüm Dünya hep birlikte gördük ve yaşadık.

Pandemi döneminde Dr. Lorenz Fischer, Dr. Hans Barop, Dr. Laura Pinilla Bonilla, Dr. David Vinyes, Dr. Gerasimos Papathanasiou, Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu başta olmak üzere Dr. Hüseyin Nazlıkul bizlere yol gösterici çalışmalar yaptılar. Biz nöralterapi ve regülasyon tıbbı hekimleri bu dönemin ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla yayın yapmamız, birbirimizle daha çok iletişim içinde olmamız, çok daha fazla dayanışmamız, çok daha hızlı yol kat etmemiz için bu ve benzeri kongreler büyük önem arz etmektedir.

Gerek sağlığımızın korunması gerekse hastalıkların oluşmasında OSS/VSS’nin, immün sistem ve endokrin sistemin birlikte çalışması ve enflamasyon üzerindeki rolü ve önemi, biz nöralterapistler tarafından uzun yıllardır iyi bilinmektedir. Bu da, hastalıkların tedavisinde OSS/VSS’nin regülasyonunu hedefleyen bir bilim dalı olan nöralterapinin başarısını açıklamak için oldukça yeterli bir veridir.

Nöralterapi bakış açısıyla sağlık, fiziksel ve ruhsal olarak tam bir iyilik halidir. İnsanın hiçbir derdinin, tasasının, stresinin olmamasıdır sağlık. Savaş, şiddet ve travma adeta gündelik hayatımızın bir parçası olmuşken böyle sağlıklı bir insan düşünebiliyor musunuz?

Beden geçirdiği hiçbir travmayı unutmaz, sadece baskılar!  

 

 

Diğer taraftan Ricker’s 1905 ve daha sonra 1924 yıllında VSS’nin her olumsuz uyarıyı kaydettiğini ve engram anlamında hastalıkların oluşmasını kolaylaştırdığını tanımlamıştır. Açlık da fazla gıda tüketimi de bedene travma yaşatır, hastalık travma yaşatır, kayıplar, yoksulluk, televizyonda izlenen şiddet manzaraları, bunların hepsi travma kaynaklarıdır. Evet, insan travmatik deneyimlerden de öğrenir. Ama çağımızın hastalıkları olan çoğu strese bağlı, çoklu hastalıklar kalp damar hastalıklarına, psikolojik sorunlara da daha açık hale gelir. Bu hastalıklarla etkin mücadele ancak regülasyon tıbbı – nöralterapi yaklaşımı ile VSS’yi düzenlemek, enflamasyonla mücadele etmek ve bedende oluşmuş olumsuz kayıtları silmekle mümkündür.

Bu vesile ile davetimizi kabul eden, sunumları ve WS ile kongremize destek veren tüm meslektaşlarımıza buradan ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.

Kongrenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Organizasyon Komitesine;

Federasyonumuz IFMANT başta olmak üzere Kongre Eş başkanlarım sevgili dostum IFMANT eş başkanı Dr. Petja Piehler‘a ve Dr. Neslihan Özkan’a, kongremizin bilimsel sekreteryası Dr. David Vinyes, Dr. Tijen Acarkan ve Dr. Cüneyt Tamam‘a, AATRTF başkanı Dr. Yusuf Tamam’a,  IGNH başkanı ve BNR onursal başkanı kadim dostum Dr. Hans Barop’a, SANTH, IFMANT ve BNR onursal başkanı sevgili kadim dostum Dr. Lorenz Fischer’e, uzun yıllar ÖNR başkanlığını yapmış olan ICMART başkanlığı ve uluslararası arenade nöralterapinin yanı sıra akupunktur ve manuel tıp konusunda da büyük emekler veren sevgili dostum Dr.Helmut Lietzer‘e, İspanyol NT derneği başkanı ve kongremizin sekreterliğini üstlenen Dr. David Vinyes’e, IFMANT Onursal Başkanım Wolfgang ORTNER’e, DGfAN derneğinin başkanı ve nöralterapi eş başkanı Dr. Uwe Gunter ve Dr. Nicolas Stamer’e, Kolombiya Ulusal Tıp Fakültesi hocalarından kıymetli dostum hatta kız kardeşim diye tanımladığım Dr. Laura Bibiana Pinilla Bonilla aynı zamanda Dr. Lorenz Fischer ve Dr. David Vinyes ile birlikte IFMANT’ta her zaman benim yanımda olan dostlarım, yardımcılarım olarak da büyük emek veren 3. kez kongremize o kadar uzun yoldan gelen, İtalyan Nöralterapi derneği başkanı Dr. Giorgio Romani’ye, Şili‘den Dr. Juan Carlos Salinas Castro’ya, Brezilya‘dan Dr. Lucy Naomi Shiratori Tusita ve Dr. Viviane Demarchi’ye, Arjantin’den Dr. Juan Pablo Gramajo’a, Costa Rica‘dan Dr. Patricia Madrigal, İspanya‘dan Dr. Juan Manuel Marín, Ekvador‘dan Dr. Emilio Aroca Briones, Kolombiya‘dan Dr. Luis Fernando Córdoba Llanos‘a, Almanya’dan Hunter çalışma grubu başkanı sevgili dostum Dr. Stefan Weinschenk‘e, İsviçre‘den sevgili dostum Dr. Ralf Oettmeier’e, Türkiye‘den Dr. Barbaros Oral, Dr. Füsün Şahin, Dr. Pınar Yalçın Bahat, Dr. Mustafa Karakan, Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu, Dr. Ferda Firdin ve isimlerini buradan tek tek söyleyemediğim tüm sunum ve WS yapan meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Kongre sürecinde, içerikleri ve eğitmenleri nöralterapi konusunda rüştlerini ispatlamış bilim insanları tarafından 47 sunum gerçekleşti. 23 yabancı konuşmanın yanı sıra 17 sunum derneğimizin eğitmiş olduğu hekimlerce gerçekleştirildi.  9 adet birbirinde değerli Workshop yapıldı. Kongre 01.06.2023 tarihinde misafirlerimiz için hazılanan bir kokteyl ile başladı. IFMANT başkan, başkan yardımcıları ve üyeleri ile kongrenin 2. günü IFMANT toplantısı yapıldı. Üç gün boyunca kongre salonu dolu başladı ve dolu bitti. Meslektaşlarım heyecanla birbirinden iyi hazırlanmış olan sunumları dinlediler ve sorular sordular. Bilimsel içeriğin zenginliği kadar sosyal program ile de çok zengin paylaşımlar yaşadık. Kongre 3 dilde (İngilizce, Türkçe ve İspanyolca) simültane çeviri ile gerçekleşti. Latin Amerika ülkeleri ve İspanyolca konuşan katılımcıların açık farkla zengin katılımları dikkat çekiciydi. Latin Amerika ülkelerinden gelen hekimler hem sunumları hem posterleri hem de kültürel farklılıklarıyla kongremizi zenginleştirdiler.

Teori ve uygulamalı eğitimlerde; VSS, inflamasyon, endokrin sistem başta olmak üzere çoklu hastalıklarda yaklaşım, kronik bağırsak hastalığı, pelvis sorunları ve pelvis ağrıları başta olmak üzere, bağ dokusu, ECM, post covid ve post covid aşısına bağlı ortaya çıkan hastalıklar, immün sistem, enfeksiyon hastalıkları, alerjik hastalıklar, kadın doğum hastalıkları ve infertilite, nörolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde nöralterapinin etkinliği ve tedavi stratejileri gösterildi.

Kronik immünolojik hastalıklarda ve çoklu hastalıklarda nöralterapi uygulamaları ile bedenin yeniden regülasyonunun mümkün olduğu, biyoplojik ajan, kortizon ve antibiyotikler ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanımının anlamlı bir şekilde azaltıldığı ve bu durumun ekonomi üzerine olan olumlu etkileri değerlendirildi. Nöralterapi bağışıklık sistemini regüle ederek bedenin kendini iyileştirme kapasitesinin arttırdığı ve bu etkisini vejetatif sinir sistemi üzerinden gerçekleştirdiği gösterildi.

Kongre'de bilimsel sunumlarda "En iyi ilacın, bedenimizin VSS tarafından bireyin kendi bağışıklık sisteminin mükemmel olarak çalışması olduğu  ve bağışıklık sisteminin her şeyin merkezinde yer aldığı, hastalığı yaratan gerçek nedenin bakteri ve mikroorganizmalardan daha çok ortam ve bireyin bağışıklık sisteminin olduğu; beraberinde doku ve organ perfüzyonunun, hormonal sistemin önemi, stresin olumsuz etkileri ve yine tedavide vejetatif sistemin etkin yeri"  farklı ülkelerden farklı konuşmacılar tarafından ele alındı. Ayrıca nöralterapide kullanılan LA (prokain ve lidokain) terapötik etkisi ve yeni çalışmalarda bu kongrenin önemli konuları arasındaydı.

Ayrıca bu kongrenin organizasyonunda işini sevgiyle yapan ve nöralterapi ailesi ile bütünleşen Meta Turizm adına Okan Sezginel başta olmak üzere tüm ekibe ve son olarak Titanic Hotel Kartal'ın tüm çalışanlarına ve ayrıca kongrenin gerçekleşmesinde çok ön planda olmayan ama tüm yazışmalardan ve organizasyonlardan tanıdığınız BNR Halka İlişkileri yürüten Elvan Ataç ve görünmeyen Fatma Gülçin Ural Nazlıkul’a da teşekkür ediyorum.

Bir kongreyi daha başarıyla geride bırakırken, önümüzde Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp adına ulaşılması gereken daha pek çok hedef olduğunu hatırlatırım. Bu hedeflere Türk Nöralterapistlerinden aldığımız güç ile başaracağımızın inancında olduğumu da bildirmek isterim.

Kongremizde sunumları ile katkı sunan bilim insanlarının hem isim listesini yayınlamak hem de tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Söz uçar yazı kalır çünkü…

Kongre ve Sempozyum Başkanları
Dr. Hüseyin NAZLIKUL
Dr. Petja PIEHLER & Dr. Neslihan ÖZKAN