XIII. GELENEKSEL HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU ARDINDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yıl sempozyumun ağırlık konusu “Fasya ve Bağ dokusu ve Bunun Günlük Yaşamımızdaki Önemi” İdi.  Sempozyumun başkanları sevgili Tijen Acarkan ile Mehmet Ali Elmacıoğlu tüm hazırlıkları en ince ayrıntılı şekilde yapmışlardı. Her ikisine gerçekleştirdikleri bu güzel ve başarılı sempozyumdan dolayı çok teşekkür ederek başlamak istiyorum.  Sempozyum öncesi katılan hemen herkesin gözünde “İki gün boyunca işlenecek Fasya ilgili ne ne var” düşüncesi sözlü telaffuz edilmemiş olsa da düşüncelerin ortada uçtuğunu gördüm. 

Ancak ben değerli rahmetli hocam Prof. Dr. F. Herget’ten ve kendi tecrübelerimden yola çıkarak, sağlıklı olabilmek adında fasya ile bağ dokusunun önemini kavrayıp hareket kalıplarını tedavi başarısını en az birkaç kat arttırdığını bildiğim için tüm katılımcıların sempozyumdan memnun ayrılacaklarını bekliyordum ve öyle de oldu.

Sempozyumda 80 hekim, 20 sunum, 3 workshop ile çok sayıda soru ve paylaşım vardı. Yine her anı dolu doluydu. Bu yıl benim için duygu yüklü farklı bir sempozyumdu. Hocam adına yapılan sempozyum ve toplamda gerçekleştirdiğimiz on üçüncü sempozyumdu. 

Yine benim için bu sempozyumun önemli olmasının bir diğer sebebi, sempozyumda her sunumun oldukça başarılı olması ve katılımcılar tarafından ayaktan alkışlanmasıydı. Ben BNR başkanı ve IFMANT ikinci başkanı olarak geleneksel hale gelen disiplinli bu birlikteliklerin bilimsel içeriğinden oldukça memnunum. 

 • IFMANT, BNR, IGNH VE MD Eğitmenlerinden ve aynı zamanda bu sempozyumun eş başkanı Dr. Tijen Acarkan;

“BAĞ DOKUSU VE FASYA NEDİR?”

 • IFMANT, BNR, IGNH Eğitmenlerinden ve aynı zamanda bu sempozyumun eş başkanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu;

“NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI İLE LOKAL ANESTEZİKLERİN BAĞ DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ”

 • IFMANT, BNR, IGNH Eğitmenlerinden Dr. Demet Erdoğan;

“NÖRALTERAPİ NEDİR?”,

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Spor Hekimliği ABD Başkanı ve Eğitmenlerinden sevgili Prof. Dr. Metin Ergün;

” SPOR HEKİMLİĞİ VE EGZERSİZİN SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNEMİ”

 • IFMANT, BNR, IGNH Eğitmenlerinden Uzm. Dr. Neslihan Özkan;

“FONKSİYONEL VE DEJENERATİF BEL ŞİKAYETLERİNDE NÖRALTERAPİ VE MANUELTIP YAKLAŞIMI”

 • IFMANT, BNR, IGNH Eğitmenlerinden ve AARTF Tamamlayıcı ve Regülasyon Federasyunun Başkanı Prof. Dr. Yusuf Tamam;

“SPASTİSİTEDE NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI”

 • IFMANT, BNR, IGNH Eğitmenlerinden Uzm. Dr. Mustafa Karakan;

“TETİK NOKTA FASYA İLİŞKİSİ VE HAREKET KALIPLARININ ÖNEMİ”

 • IFMANT, BNR, IGNH Eğitmenlerinden Uzm. Dr. Ömer Soyak;

“FASYANIN NÖRANAL İNERVASYONU VE KRONİK AĞRIDAKİ YERİ”

 • BNR Eğitmenlerinden Uzm. Dr. Banu Tamam;

“MORTON NÖROMASINDA NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI”

 • BNR, IGNH Eğitmenlerinden Uzm. Dr. İlhan Demiryılmaz;

“YARA İYİLEŞMESİNDE BAĞ DOKUSUNUN VE NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI”

 • MD Eğitmenlerinden Uzm. Dr. Ferda Firdin;

“MANUELTERAPİ AÇISINDAN KAS - FASYA BAĞLANTILARI”

 • MD  Eğitmenlerinden Uzm. Dr. Sibel Çağlar Okur;

“SAKROİLİYAK EKLEM (SİE) DISFONKSIYONLARINDA MANUELTERAPİ YAKLAŞIMI”

 • BNR, IGNH Eğitmenlerinden Dr.Yüksel Küçükçelebi;

“BİOENFORMATİF TIP İLE HASTAYA YAKLAŞIMI (REVİQUANT)”

 • Yıldırım Beyazıt FTR ABD Öğretim Görevlisi Ydr. Doç. Dr. Fatma Gülçin Ural;

“DİZ AĞRILARINDA NÖRALTERAPİ VE FASYA İLİŞKİSİ”

 • BNR Eğitmenlerinden Dr. Mustafa Evrensel;

“AKILCI İLAÇ”

Ben de bu sempozyuma başlıca; “FASYAL NÖRALTERAPİ”, “NÖRALTERAPİ VE MANUELTIP YAKLAŞIMI İLE VİSSERAL TEKNİKLER”, “DİAPHRAGMANIN YERİ VE KLİNİK RAHATSIZLIKLARDAKİ ÖNEMİ VE BUNUN MM VE NT KOMBİNAZYONU İLE ÇÖZÜMÜ”, TETİK NOKTA VE POSTİZOMETRİK RELAKSASYON TEKNİKLERİNİN TEDAVİDEKİ YERİ” VE “KAS YARALANMALARINDA FASYA VE NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI” bu konular başlığı altında 5 sunum gerçekleştirdim.

Nöralterapi ile ilgilenenler bilirler; 2004 ÖNCE TÜRKİYE’DE NÖRALTERAPİ DİYE BİR ŞEY YOKTU. Eğer bugün Türkiye’de Nöralterapi varsa bu ancak BNR, IGNH sayesinde vardır ve âcizane bu süreç benimle başlamıştır.

Bir hoca olarak en mutlu olduğum anlar, emek verdiğim öğrencilerimin hocalığa terfilerine, başarılı sunum gerçekleştirmeleri, konuya hâkim olmaları ve bu bilgi becerilerini karşıya tüm özverileriyle kavratmak adına verdiklerine emeklerine tanıklık etmektir. Bugüne kadar Nöralterapi konusunda hocalığa yükselen meslektaşlarımın her birinin çok önemli birer değer olduklarını düşünüyorum. 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz yoğun Nöralterapi eğitimleri, 6 Uluslararası Kongre, 13 Sempozyum bu değerli meslektaşlarım olmasaydı başaramazdık. Onun için biz köklü ve güçlü bir aileyiz. Hem eğitmenleriyle ve hem de uygulayanlarıyla. Bu bağlamda öncelikle geçen yıldan beri artık sempozyumun başkanlığı bayrak teslimi ile devam ederken bu yıl ki başkanları başta olmak üzere, tüm IFMANT, İGNH, BNR ve MD eğitmenlerine yürekten bir teşekkür dile getirmeyi bir borç biliyorum.

Bu sempozyumda davetimize icap ederek bizi onurlandıran sevgili Marmara Üniversitesi Romanoloji ABD Başkanı Prof. Dr. M. Tuncay Duruöz ve katılımlarımı ile bize destek olan diğer akademisyenler Prof. Dr. Füsün Şahin, Doç. Dr. Gökhan Tuna Öztürk, Doç. Dr. Hale Üzümcügil Karapolat’a ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki bu sempozyuma katılan ve katılımlarıyla bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan tüm meslektaşlarımada yürekten bir teşekkür ediyorum.

Diğer sempozyumlarda olduğu gibi bu sempozyumda da BNR yönetim kurulun tüm üyeleri Demet Erdoğan, Tijen Acarkan, Yusuf Tamam, Tijen Dürer, Neslihan Özkan başta olmak üzere Mehmet Ali Elmacıoğlu, Mustafa Karakan ’la çalışmak müthiş güven verici olduğunu bir kez daha gözlemledim.

Bu sempozyumda işlediğimiz her bir konu dolu dolu geçti.

Evet 2018 BARNAT ekibi ve tamamlayıcı tıp olarak neler bekliyoruz?

Türkiye'nin sorunları ne denli büyük olursa olsun Anadolu'nun tarihi bize bu coğrafyada her zaman sağduyu ve akıl ile birçok zorluğun üstesinden geçtiğimizi gösteriyor. Burada en büyük görev siyasilere düşmektedir. Siyasilerin geçmişte bir birleri ile konuşamamasının ne denli pahalıya mal olduğu hatırlayacak olursak siyasilerin ülke sorunlarını ön yargılardan uzak bütünsellik içinde bakması gerekiyor.

Herkesin bireysel yaşamına saygılı olmayı benimseyelim ancak birlikte yaşadığımız dünyada alttakileri de düşünelim. Aynı zamanda artan çevre kirliliği ve iklim değişimlerinin insan eksenli boyutun da düşünmeden de geçmeyelim.

Bilinçli ve sistematik olarak çalışalım, üretelim, ülkemizde yanlışları uygarca tartışalım aynı zamanda 2018 yıllını başarılı bir yıl haline getirelim. Bu duygular ile tamamlayıcı tıp ile uğraşan hekimler başta olmak üzere ülkemiz insanının sağduyu ile bilinç zenginliği ile daha yoğun hoşgörü ve çalışma içerisinde olmasını ümit ediyorum. 

Umudum ve önümüzdeki yılda ülkemizin yaşanılabilir ve yönetilebilir bir modele kavuşmasının yanı sıra tamamlayıcı tıp konusunda da gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasıdır. Bu konudaki ümidimi korumak ve bu konuda Hüseyin Nazlıkul olarak üstüme düşeni yapacağım.

Değerli meslektaşlarımız,

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon kongresinin 2018 yılında yedincisi ve IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi düzenlenecektir. 7. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresi, Uluslararası Nöralterapi Federasyonu (IFMANT) ve Uluslararası Nöralterapi Derneği’nin (IGNH) çatısı altında gerçekleşecektir. Kongre ÖNR, SANTH, DGfAN, Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvator, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Derneği tarafından desteklenmektedir.

Kongre, 07-10 Haziran 2018 tarihlerinde Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin ev sahipliğinde Point Hotel Barbaros İstanbul’da gerçekleşecektir.

Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) tarafından organize edilen kongreye her yıl türk ve yabancı katılımcılar yoğun ilgi göstermektedir. Nöralterapi, modern tıbba yeni bir bakış açısı getirmektedir ve birçok kronik hastalığın anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. BNR’nin 14. yılı olması sebebiyle 7. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresinde BNR-Nazlıkul ödülü üçüncü defa nöralterapi alanında başarı gösterenlere verilecektir.

IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi & VII. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Başta nöralterapiyle ilgilenen hekimler olmak üzere sağlık adına sözü olan tüm hekimleri bu kongreye katılmaya davet ediyorum.

BNR ve IFMANT Başkanı

Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.